Villkor för mobilreparation via post. Dessa villkor gäller vid sändning av mobilen till Phonet AB genom post.

Dessa villkor gäller mellan Phonet AB (vidare nämnt som 'Phonet') samt köparen (vidare nämnt som 'kund').
Senast uppdaterat: 2021-01-29

§1 Allmän information om dessa villkor

Dessa villkor gäller vid sändning av mobil till oss för mobilreparation via post. Villkoren innehåller regler, rekommendationer och allmän information om tjänsten och ansvaret som åligger Phonet respektive kund. Villkoren måste accepteras av kund innan köpet kan genomföras och tjänsten beställas. Vid funderingar eller behov av ytterligare förklaring, vänligen kontakta Phonet enligt nedanstående kontaktuppgifter.

§2 Skicka mobilen via post

Detta är en tjänst som Phonet erbjuder och som innebär att kunden kan skicka mobilen via post till Phonet för reparation. Tjänsten är avgiftsbelagd och priserna varierar beroende på modell och val av reparation (läs mer under §3 Priser och fraktkostnader).

§3 Priser och fraktkostnader

Priser varierar utifrån mobilmärke, modell samt val av reparation. Kunden har möjligheten att se priserna i shoppen samt se slutliga beloppet i kassan på Phonets webbplats. Fraktkostnaderna varierar beroende på val av fraktmetod.

Alla priser anges i svenska kronor (SEK / kr) och inklusive moms (inkl. moms).

§4 Frakt

Kunden har val mellan fri frakt som är kostnadsfri (0 SEK) eller rekommenderat brev för en engångskostnad av 199kr. Det är kundens ansvar att ta reda på för- och nackdelar med respektive alternativ och vad alternativen innebär i detalj. Phonet kommer att förse kunden med sammanfattad information på webbplatsen.

Fri frakt är ett kostnadsfritt alternativ som innebär att kunden förses med en fraktsedel inför leverans. Det här alternativet är spårbart men inte försäkrat och Phonet åtar sig inte ansvaret för skador under leverans, varken från kund till Phonet eller från Phonet till kund. Det är kundens skyldighet att välja ett säkert leveransalternativ. Alternativet fri frakt innebär dessutom att enheten lämnas ut till kundens brevlåda och om det inte finns plats skickas försändelsen vidare till ett ombud där uthämtning inte kräver någon personlig identifiering. Vänligen observera att försändelsen i första hand, om möjligt, läggs i brevlådan.

Rekommenderat brev är ett tryggare alternativ som är försäkrat upp till 10 000kr och levereras till ombud. Kunden har då möjlighet att hämta ut försändelsen och det krävs en personlig identifiering som vanligtvis sker via uppvisning av ID- eller körkort.

Vid beställning av reparationstjänst med val av att få en låda skickat hem till kunden kommer fraktsedeln att skickas med lådan.

§5 Betalning

Betalningen sker via Phonets webbplats. Möjliga betalningsalternativ är betalning via Swish, betalning via Klarna samt betalning med bankkort som hanteras av Stripe. Om kunden väljer att betala med Klarna kan kunden välja att betala enligt de erbjudna alternativen från Klarna. Vid fakturabetalning (14 dagar) kommer fakturan att aktiveras först efter genomförd reparation och efter att mobilen lämnats för leverans till kund.

Vid förseningsavgifter och andra avgifter som inte anges i webbplatsens kassa kan andra betalningsmetoder komma att användas, exempelvis Resurs bank, för hantering av fakturor.

§6 Felsökning, reparation och reservdelar

Efter att Phonet mottagit enheten för reparation kommer ärendet att registreras i Phonets interna register med relaterad information som bland annat ska finnas för garanti. Kunden kommer att få en bekräftelse via e-post om påbörjat ärende samt meddelas när ärendet är avslutat. På Phonet strävar vi efter bra, kvalitativ och snabb service. Våra tekniker kommer att göra sitt yttersta för att avsluta ärendet inom 24 timmar från och med mottagande av enhet. Phonets mål är att enheten ska skickas tillbaka till kund samma eller nästa vardag från och med mottagandet.

På Phonet använder vi oss av kvalitativa ersättningsdelar eller originaldelar. Denna information kommer att finnas i respektive produkt-/tjänstbeskrivning där kund kan få information om delen är original eller inte. Phonet lämnar garanti på reservdelar och garantitiden finns i produktbeskrivningen. Villkoren för garanti kan hittas här: Garantivillkor.

Vid mottagande av enhet kommer Phonets tekniker felsöka enheten. Vid felsökningen kommer ärendet att registreras med detaljer angående skador och nödvändiga åtgärder för att jämföra med kundens beskrivning. Om enheten har ytterligare skador som behöver åtgärdas kommer kunden att informeras om det och få ett eventuellt prisförslag för potentiella åtgärder. Notera att Phonet inte kommer utföra några åtgärder utöver de som definieras enligt beställningen innan kunden godkänner själv. Vid ett sådant fall kommer kunden få möjlighet att betala de ytterligare åtgärderna genom Klarna. Phonet kommer inte utföra åtgärderna innan kunden har accepterat betalningen på Klarna. Fakturan kommer dock inte att aktiveras förrän reparationerna har slutförts och enheten lämnats in för leverans till kund.

Skulle enheten inte gå att reparera kommer kunden att debiteras en engångskostnad på 275kr. Denna kostnad kommer att dras från det ursprungliga beloppet och kunden kommer återbetalas resterande. Exempel: vid ett belopp på 1000kr kommer kunden att återbetalas / krediteras 725kr.

Vid fuktskador kommer kunden att kontaktas av Phonet med ett prisförslag för åtgärder. Betalningen, om kunden väljer att acceptera förslaget, sker som tidigare nämnt via Klarna. Efter att betalningen godkänts av kund kommer Phonet utföra de föreslagna åtgärderna.

Vänligen observera, alla extra kostnader som ska betalas via Klarna vid ytterligare åtgärder kommer att ske på följande sätt: kunden får en länk från Klarna i mobilen men fakturan och det överenskomna beloppet. Kunden väljer att godkänna betalningen och signerar eventuellt med BankID. När köpet har genomförts går Phonets tekniker vidare med ärendet.

§7 Förseningsavgift, fraktavgift och ytterligare avgifter

Phonet har inga dolda avgifter i sina reparationstjänster. De enda avgifterna som på den här sidan beskrivs som ytterligare avgifter är förseningsavgift samt avgifter som tillkommer efter en överenskommelse mellan Phonet och kund vid behov av ytterligare reparation än det som ursprungligen beställts.

Förseningsavgiften på 275kr tillämpas om kunden inte skickar in enheten inom 14 dagar från och med att kunden har beställt en reparationstjänst. Denna avgift kommer att tillämpas innan återbetalning av resterande belopp. Om 275kr saknas i ursprungliga beloppet kommer kunden att debiteras resterande belopp genom fakturering.

Om kunden vill avbryta beställningen av en reparationstjänst måste avbrottet ske genom kontakt med Phonet via e-post (info@phonet.se). Där behöver ordernummer anges helst i ämnesraden. Skulle kunden hinna avbryta ärendet innan en fraktsedel skickas iväg till kunden kommer kunden inte att debiteras något. Om fraktsedeln däremot hinner skickas iväg kommer kunden att debiteras fraktavgift på 199kr som kommer att tillämpas på det ursprungliga beloppet vid eventuell återbetalning / kreditering.

§8 Ångerrätt

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp, beroende på hur du gjorde köpet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster. Informationen gäller köp inom hela EU, Norge, Island och Storbritannien. Det finns dock undantag på huruvida ångerrätten appliceras och i det här fallet hur mycket av det ursprungliga beloppet som kunden (konsumenten) kan få tillbaka om kunden väljer att ångra köpet under ångerrättsperioden. Enligt beskrivningen på Hallå konsument kan följande appliceras i fall där en tjänst hunnit påbörjas efter beställning:

“När du ångrar dig ska du som huvudregel få tillbaka hela beloppet. Företaget får inte göra avdrag för till exempel administrativa avgifter eller liknande.

Däremot kan företaget i vissa fall ha rätt till betalning för en tjänst som påbörjats innan du ångrar dig. Ett exempel är om du köper en streamingtjänst och får tillgång till utbudet direkt. Om du ångrar dig efter en vecka kan företaget kräva betalt för veckan du haft tillgång till tjänsten. Det kan alltså vara så att du inte får tillbaka hela summan om företaget ska återbetala dig, alternativt att du behöver betala en mindre summa till företaget om du ännu inte har betalat något.”

Med detta som stöd kommer Phonet, som tidigare nämnts, inte debitera kunden något om köpet hunnit ångras innan fraktsedel skickas iväg till kund. Skulle fraktsedeln hunnit skickas iväg till kund efter beställning kommer Phonet debitera kunden fraktavgiften på 199kr och återbetala resterande belopp som kunden redan hunnit betala eller godkänna för fakturering. Anledningen till detta beslut är att tjänsten påbörjas redan vid skapande av en fraktsedel.

§9 Garanti och garantiärende

Phonet lämnar garanti vid reparationer med vissa undantag. Garantitiden varierar mellan 12 månader och livstids funktionsgaranti. Garantitiden kan hittas på respektive tjänstbeskrivning och villkoren finns på sidan för garantivillkor.

Alla garantiärenden ska först anmälas till Phonet genom e-post (info@phonet.se) där kunden behöver ange sitt för- och efternamn samt ursprunglig order ID som kunden fick vid beställning av tjänst. Phonet kommer att erbjuda fri frakt vid garantiärende men kunden kommer få möjligheten att välja fraktalternativet rekommenderat brev mot en betalning på 199kr. Det kostnadsfria alternativet är ej försäkrat men det är spårbart.

Regler kring garanti, villkor och när garantin tillämpas samt inte tillämpas går att läsa i Phonets garantivillkor, på sidan som anges med länk ovan.

§10 Kundens ansvar

Det är kundens ansvar att läsa igenom villkoren noggrant innan beställning av tjänst. Det är även kundens ansvar att be om ytterligare förklaring om något inte skulle vara tydligt eller kunden har svårt att förstå någon del av villkoren. Kunden är dessutom ansvarig för att ta reda på mer information om fraktalternativen som erbjuds samt vad de innebär. Utöver det är det kundens ansvar att läsa igenom produkt-/tjänstbeskrivningen och vad det innebär. Kunden ska själv genom beskrivningen ta reda på information om garantin och garantitiden.

§11 Phonets ansvar

Phonet ansvarar för att förse kunden med fraktsedel som kunden ska använda för att skicka enheten för reparation till Phonet. Det är även Phonets ansvar att förse kunden med information om respektive tjänst, kostnad samt garantivillkor. Phonet ansvarar dessutom för att meddela kunden om eventuella kostnadsförslag för ytterligare reparationsåtgärder som upptäcks efter felsökning av enhet.

Phonet har inte ansvar för postleverantören och hur leverantören handskas med försändelsen. Phonet har inte heller ansvar för ombudet och ombudets hantering av försändelsen.