Ångerrätt när du handlar på www.phonet.se

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga. På den här sidan kan du hitta allmän information om ångerrätt och vad som gäller för dig som kund hos oss. Du kan även hitta mer information om returer och hur du ska gå tillväga vid returärenden.

När du handlar hos oss på www.phonet.se eller i någon utav våra butiker så har du alltid en ångerrätt som gäller i 14 dagar. Nedan kan du läsa mer om vad ångerrätt är för något enligt beskrivningen som finns på Konsumentverket.

Om du ångrar ett distansköp...

 • Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag.
 • Om du säljer en vara börjar ångerfristen gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan.
 • Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.
 • Det är din skyldighet att se till att konsumenten får information om ångerrätten innan konsumenten ingår avtalet. Om du inte gett tillräcklig information förlängs ångerfristen.
 • Ångerrätten gäller inte för alla sorters köp. Den gäller exempelvis inte för den som köper en resa eller en specialtillverkad produkt.
 • Det är konsumenten som ska stå för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp, förutsatt att du har informerat om det innan köpet. Är det däremot fel på varan (en reklamation) är det du som ska stå för returfrakten.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lagen som reglerar distansköp heter lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Kortfattad beskrivning av innehållet i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vad är ångerfristen?

Tiden konsumenten har på sig att ångra köpet kallas för ångerfrist. Ångerfristen börjar löpa dagen efter konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter konsumenten ingick avtalet.

Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

Om du inte ger konsumenten någon information om ångerrätten har konsumenten upp till ett år från den ursprungliga ångerfristen på sig att ångra köpet.

Konsumenten ska visa att varan är köpt av dig

Om konsumenten vill ångra sig, reklamera, använda öppet köp eller bytesrätt kan du kräva att konsumenten ska kunna bevisa att varan är köpt av ditt företag. Ett kvitto är det bästa sättet att bevisa detta. Om konsumenten kan bevisa köpet på något annat sätt ska det också accepteras, till exempel med ett kontoutdrag eller en kontokortsslip.

Meddelande om att konsumenten ångrat sitt köp

Om konsumenten ångrar sitt köp ska du få information om det samt få tillbaka varan. Konsumenten måste ha skickat sitt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut.

Ansvaret för varan

När konsumenten har ångrat köpet ska varan skickas tillbaka till dig inom 14 dagar från den dag konsumenten meddelat dig att hen ångrat sig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) menar att det är du som företag som ansvarar för varan vid returen från det att konsumenten lämnat den till transportören. Konsumenten kan alltså inte hållas ansvarig om varan skadas eller försvinner under transporten, såvida inte du kan bevisa att konsumenten varit vårdslös, exempelvis genom otillräcklig paketering eller felaktig adressering.

Om transportören inte anmärkt på vare sig paketering eller retursedel är det svårt att argumentera för att konsumenten varit vårdslös.

När ångerrätten inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Du är skyldig att informera konsumenten om ångerrätten inte gäller innan hen ingår avtalet.

Exempel på varor och tjänster som ångerrätten inte gäller:

 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten.
 • Varor som är förseglade av hälso- och hygienskäl till exempel underkläder, där förseglingen har brutits av konsumenten.
 • Kulturevenemang och idrottsevenemang.
 • Resor och boenden till exempel flygbiljetter och hotellnätter.
 • Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel kulturevent eller fotbollsmatcher.
 • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel.
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel, till exempel familjefoton.
 • Digitalt innehåll, till exempel nedladdning av en film, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att det inte finns någon ångerrätt.
 • Avtal utanför affärslokal om det totala beloppet understiger 400 kronor.

Alla undantag kan du läsa i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet, paragraf 1 och 11.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på riksdagens webbplats.

 

GLÖM EJ BLANKETTEN

Vid retur – vänligen fyll i följande blankett och skicka till oss: Fyll i blanketten