Så hanterar vi din information

Uppdaterad 2019-10-05

Den här sidan innehåller information om hur vi hanterar dina uppgifter och vad som händer med dem.

§1 Dessa uppgifter får vi från dig

För att kunna ge dig ett prisförslag begär vi viss information från dig. Följande uppgifter samlar vi in för att kunna förse dig med ett prisförslag:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Information om mobiltelefonen

§2 Därför samlar vi in uppgifterna

Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna ge dig ett prisförslag. Försäkringsbolagen kräver i de flesta fallen att prisförslaget innehåller korrekt information om ägaren samt mobiltelefonen i frågan för att kunna bekräfta ärendet. Därmed samlar vi in nödvändig information för att kunna skicka ett fulländat prisförslag.

§3 Så länge sparar vi uppgifterna

Vi kommer att spara uppgifterna fram till sista dagen i det aktuella året. Du kan närsomhelst ta kontakt med oss och begära att vi tar bort all information vi har om dig.

§4 Vem får tillgång till uppgifterna?

Uppgifterna som du skickar kommer direkt till oss. De skickas till vår e-post för reparation (reparation@phonet.se) och delas inte med några andra parter. Vi hanterar prisförslagen via ett Google-dokument och vi sparar inte informationen på någon server utan dokumenten laddas ner lokalt som PDF-filers om vi sedan skickar tillbaka till dig som färdig prisförslag.

§5 Våra kontaktuppgifter

Phonet AB
Kungsgatan 7
451 30 Uddevalla

info@phonet.se
0522-50 63 64